2007Sep-CGK-LSGN

LSZG-Buecker Pieterlen gear Murtensee
Neuschatel-lac Neuschatelsee Neuschatel-Bieler-see LSGN-overhead
LSGN-base05 LSGN-longfinal LSGN-shortfinal LSGN-AIS
LSGN-takeoff LSZG-final07 folderimage folderthumb